Projektowana charakterystyka energetyczna

Na dzień dzisiejszy w Polsce przy wynajmie obiektu budowlanego lub dla budynków użyteczności publicznej są obowiązujące ekstra świadectwa charakterystyki energetycznej, a na potrzeby projektu budowlanego są potrzebne projektowane charakterystyki energetyczne tudzież dla budowli użyteczności publicznej np. takich jak OSP Ochotniczej Straży Pożarnej starających się o kredyt na remont termomodernizacyjny budowli oblicza się audyty energetyczny lub remontowy. Usługa audyty energetyczne to atrybut łącząca stowarzyszoną naszą robotę która jest przeznaczona i wykorzystana idealnie do liczenia strat energii pierwotnej EP wymaganej do przygotowania ciepła w obiekcie budowlanym czyli C. O. i wytworzenie ciepłej wody użytkowej czyli c. w. u. dla twojego domu. Firma CEB.COM.PL oblicza świadectwa charakterystyki energetycznej oraz na potrzeby projektów budowlanych – projektowaną charakterystykę energetyczną. Dla osób albo instytucji państwowych starających się o kredyt na termomodernizację budowli oblicza się audyt energetyczny albo audyt remontowy.

Jeśli Państwo potrzebujecie jednej z usług np. projektowanej charakterystyki energetycznej to proszę o kontakt z CEB.COM.PL – tel. 787583988

Profil CEB.COM.PL na SCRIBD

Profil CEB.COM.PL na FARK.COM

Profil CEB.COM.PL na SLASHDOT.ORG

Kolejna witryna sieci „Audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej”